BÌNH NƯỚC 1800ML

53.350 VND97.000 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 50 cái

Xóa
D.VỤ IN/KHẮC

D.VỤ IN/KHẮC

 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9992.150 VND
100 - 19987.300 VND
200 - 29982.450 VND
300 - 39977.600 VND
400 - 49972.750 VND
500 - 74567.900 VND
750 - 99963.050 VND
1000 - 199958.200 VND
2000 - 499956.260 VND
5000 +53.350 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9992.150 VND
100 - 19987.300 VND
200 - 29982.450 VND
300 - 39977.600 VND
400 - 49972.750 VND
500 - 74567.900 VND
750 - 99963.050 VND
1000 - 199958.200 VND
2000 - 499956.260 VND
5000 +53.350 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99VND
100 - 199VND
200 - 299VND
300 - 399VND
400 - 499VND
500 - 745VND
750 - 999VND
1000 - 1999VND
2000 - 4999VND
5000 +VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9992.150 VND
100 - 19987.300 VND
200 - 29982.450 VND
300 - 39977.600 VND
400 - 49972.750 VND
500 - 74567.900 VND
750 - 99963.050 VND
1000 - 199958.200 VND
2000 - 499956.260 VND
5000 +53.350 VND
0
Call Now Button