Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB: 5 bước quan trọng

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB: 5 bước quan trọng

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB là bước tiến quan trọng trong việc tưởng nhớ và tôn vinh những người đã dũng cảm chiến đấu vì đất nước. Hãy cùng khám phá hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB qua 5 bước đơn giản qua bài viết dưới đây như một cách để bày tỏ lòng tri ân và tôn vinh những anh hùng thầm lặng ấy nhé!

Mục lục ẩn

1. Kỷ niệm chương ccb trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb là gì?

Kỷ niệm chương ccb trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb là gì?
Kỷ niệm chương ccb trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb là gì?

Kỷ niệm chương cựu chiến binh là một loại biểu tượng hay huy hiệu được trao tặng để vinh danh và tôn vinh những người đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu hoặc dịch vụ quân sự trong quá khứ.

Những người này thường được gọi là cựu chiến binh (ccb), và kỷ niệm chương cựu chiến binh được trao tặng để thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng của xã hội đối với những đóng góp và hy sinh của họ trong việc bảo vệ quốc gia và duy trì hòa bình. Vì vậy hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb là một việc rất cần thiết để có thể tôn vinh những người thật xứng đáng.

2. Ý nghĩa hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb 

Ý nghĩa hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb 
Ý nghĩa hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb

Ý nghĩa hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb là tạo ra một quy trình cụ thuể và tổ chức để vinh danh, biểu dương và tôn trọng những người tham gia vào đóng góp nên một đất nước hòa bình như ngày hôm nay. Điều này mang đến những tác động tích cực như:

 • Tôn vinh và biểu dương: Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb hay hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương cựu chiến binh giúp thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng của xã hội và cộng đồng đối với những người đã dũng cảm tham gia và góp phần bảo vệ đất nước.
 • Lưu giữ lịch sử: Quá trình hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb giúp bảo tồn và truyền tải lại lịch sử, về những người đã tham gia.
 • Tạo sự nhận thức và tương tác xã hội: Hướng dẫn giúp tạo sự nhận thức và tham gia của xã hội đối với những vấn đề liên quan đến cựu chiến binh, đẩy mạnh sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng.
 • Tạo động lực và niềm tự hào: Việc được nhận kỷ niệm chương là một sự thừa nhận và khẳng định về đóng góp của cựu chiến binh. Điều này có thể tạo niềm tự hào, động lực và khích lệ họ tiếp tục đóng góp trong cuộc sống. Vì vậy hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb rất quan trọng để chúng ta không xảy bất cứ sai xót nào quá trình tổ chức.

3. Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB: 5 bước quan trọng

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB: 5 bước quan trọng
Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB: 5 bước quan trọng

3.1. Bước 1: Xác định Tiêu chí Xét Tặng Kỷ Niệm Chương theo hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB

Mở đầu hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB là xác định các tiêu chí. Đây là bước quan trọng để xác định những tiêu chí chính xác và phù hợp để tôn vinh những đống góp của cựu chiến binh. Tiêu chí này thường bao gồm:

3.1.1. Các cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và cán bộ, nhân viên công tác ở cơ quan Hội các cấp:

 • Hoàn thành nhiệm vụ một xuất sắc, không vi phạm hoặc sai phạm nghiệm trọng phải xử lý kỷ luật, khiển trách trở lên.
 • Có thời gian làm việc tại Hội đúng theo quy định được đưa ra.
3.1.1.1. Các cấp lãnh đạo Hội

Dựa vào thời gian tham gia và cộng tác để xét tiêu chí tặng kỷ niệm chương, đây cũng là một phần trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB.

 • Chủ tịch, Phó chủ tịch hội cơ sở, Ủy viên Ban chấp hành Hội cấp trên trực tiếp cơ sở (huyện, quận): Có thời gian giữ chức cụ cộng tác Hội liên tục ít nhất 5 năm.
 • Chi hội trưởng và Ủy viên Ban chấp hành hội cơ sở có tham gia kháng chiến chống Mỹ: Có thời gian giữ các chức vụ công tác Hội liên tục ít nhất 5 năm.
 • Chi hội trưởng và Ủy viên Ban chấp hành hội cơ sở không thuộc đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ: Có thời gian giữ các chức vụ công tác Hội ít nhất 5 năm liên tục và có thời gian làm hội viên ít nhất 10 năm
3.1.1.2. Cán bộ chuyên trách công tác hội

Cán bộ chuyên trách công tác Hội ở cấp huyện (quận) Hội, cơ quan tỉnh (thành) Hội, Trung ương Hội và là hội viên CCB: Có thời gian công tác liên tục ít nhất 5 năm.

3.1.1.3. Hội viên CCB
 • Hội viên tham gia chiến tranh chống Pháp không tính thời gian vào Hội.
 • Hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ: Có thời gian vào Hội ít nhất 10 năm.
 • Hội viên không thuộc hai đối tượng trên và có thời gian vào Hội ít nhất 15 năm.
3.1.1.4. Công chức, viên chức và nhân viên công tác trong Hội CCB các cấp:

Đối với những người không phải là hội viên CCB, cần có thời gian công tác liên tục ít nhất 15 năm.

3.1.2. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức và đoàn thể liên quan.

Đây là những đồng chí có đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng và hoạt động của hội CCB Việt Nam.

3.1.2.1. Cấp trung ương
 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ.
 • Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban của Đảng, các Bộ, ngành.
 • Lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có tổ chức Hội CCB và có đóng góp đáng kể trong hoạt động của Hội.
3.1.2.2. Cấp tỉnh (Thành)
 • Bí thư, Phó bí thư.
 • Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND.
 • Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND.
 • Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch các đoàn thể.
 • Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
 • Giám đốc trường chính trị, chỉ huy trưởng và chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
 • Chỉ huy trưởng và chính ủy BĐBP.
 • Giám đốc Công an, Giám đốc các sở, ngành trong tỉnh thành.
3.1.2.3. Cấp quận, huyện
 • Bí thư, Phó bí thư Thường trực.
 • Chủ tịch UBND.
 • Chủ tịch HĐND.
 • Chủ tịch MTTQ.

3.2. Bước 2: Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB với thu thập thông tin về CCB

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB với thu thập thông tin về CCB
Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB với thu thập thông tin về CCB

3.2.1. Thu tập thông tin về CCB

Trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ta cần sử dụng các nguồn tham khảo chính thống như cơ quan quản lý hồ sơ, tổ chức cựu chiến binh liên quan.

Chúng ta có thể tiến hành cuộc trò chuyện hoặc phỏng vấn với CCB để thủ thập những thông chính xác về họ. Đây cũng là một cách trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB.

3.2.2. Xây dựng hồ sơ cho từng CCB

 • Lý lịch: Ghi rỏ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, vị trí công tác.
 • Hình ảnh: Đính kèm hình ảnh của CCB.
 • Đóng góp cá nhân: Ghi rõ những đóng góp xuất sắc, thành tựu hoặc hành động đáng chú ý mà CCB đã đạt được trong cuộc sống và công việc.
 • Thông tin liên hệ: Đảm bảo có thông tin liên hệ chính xác để có thể liên lạc và thông báo về việc xét tặng kỷ niệm chương.

3.3. Bước 3: Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB với bước chuẩn bị hồ sơ đề xuất

Thông tin hồ sơ cần có đầy đủ thông tin: Bìa hồ sơ, mục lục, phần giới thiệu, lý lịch, thành tích đóng góp, hình ảnh, thông tin liên hệ.

Hướng dẫn trình bày thông tin một cách rỏ ràng, cơ bản:

 • Sử dụng ngôn ngữ sang trọng, lịch lãm và chính xác.
 • Sắp xếp thông tin một cách logic và tuân theo thứ tự thời gian hoặc tầm quan trọng.
 • Sử dụng định dạng văn bản dễ đọc và khoa học như chia thành các đoạn văn, dùng tiêu đề, dấu đầu dòng, v.v.
 • Trình bày hình ảnh theo kích thước và chất lượng tốt, đính kèm chú thích để giải thích nội dung.

3.4. Bước 4: Đề xuất và xem xét trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB

Dựa trên hò sơ đề xuất, người thực hiện quá trình xét tặng sẽ được viết một đề xuất chính thức về việc xét tặng kỷ niệm chương cho từng CCB.

Quá trình xem xét và đánh giá cần được diễn ra một cách cẩn thận hồ sơ đề xuất, kiểm tra tính xác thực của thông tin và đánh giá mà CCB đã đóng góp cho Hội CCB và xã hội.

Từ đó đưa ra quyết định dựa trên thông tin và đánh giá, quyết định này có thể là xét tặng kỷ niệm chương hoặc không xét tặng dựa trên sự phụ hợp và thực hiện công bằng.

3.5. Bước 5: Thông báo và tặng kỷ niệm chương bước cuối trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB

Thông báo và tặng kỷ niệm chương bước cuối trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB
Thông báo và tặng kỷ niệm chương bước cuối trong hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB

Thông báo cho các CCB: Liên hệ với CCB theo thông tin liên hệ đã được thu thập. Trong thông báo nên rõ lý do và cơ sở của việc xét tặng kỷ niệm chương, cũng như thời điểm và địa điểm của buổi lễ tặng kỷ niệm chương.

4. Kỷ niệm chương Vinaly – Địa điểm đặt kỷ niêm chương CCB uy tín

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb: kỷ niệm chương uy tín
Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương ccb: kỷ niệm chương uy tín

Bạn đã đọc qua hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương CCB. Nhưng bạn vẫn còn băn khoăn về việc không biết đặt kỷ niệm chương uy tín ở đâu, thì Vinaly chính là một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua. Vinaly sẽ cung cấp cho bạn những sản phẩm kỷ niệm chương đẹp mắt với đa dạng mẫu mã, kích thước.

Với nhiều loại kỷ niệm chương khác nhau như:

Kỷ niệm chương Thủy tinh: Bạn sẽ cảm nhận được sự sang trọng, đẹp mắt. Nó sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp của chủ sở hữu. Đồng thời, thì kỷ niệm chương này có rất nhiều mẫu mã, màu sắc và hình dạng khác nhau, giúp bạn lựa chọn một cách dễ dàng.

Kỷ niệm chương Pha lê: Đây là một loại kỷ niệm chương mang trong mình một vẻ đẹp tinh tế, với sự lấp lánh tự nhiên sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

Ngoài ra Vinaly cũng cung cấp các kỷ niệm chương bằng gỗ và gỗ đồng thể hiện sự quyền lực và mạnh mẻ.

Nếu thắc mắc gì về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua:

 LIÊN HỆ VINALY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

close
Bạn muốn thiết kế của bạn như thế nào

Tải lên một thiết kế đầy đủ

 • - Có thiết kế hoàn chỉnh
 • - Có bản thiết kế riêng của bạn

Thiết kế trực tuyến tại đây

 • - Đã có ý tưởng của bạn
 • - Tùy chỉnh từng chi tiết
Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!