HŨ THỦY TINH VUÔNG

4.950 VND19.000 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 100 cái

Xóa

TÚI

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11919.000 VND
120 - 35918.050 VND
360 - 59917.100 VND
600 - 89917.000 VND
900 - 119915.200 VND
1200 - 239914.250 VND
2400 - 359913.300 VND
3600 - 479912.350 VND
5000 - 999911.400 VND
10000 +10.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11915.000 VND
120 - 35914.250 VND
360 - 59913.500 VND
600 - 89913.000 VND
900 - 119912.000 VND
1200 - 239911.250 VND
2400 - 359910.500 VND
3600 - 47999.750 VND
5000 - 99999.000 VND
10000 +8.250 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11914.000 VND
120 - 35913.300 VND
360 - 59912.600 VND
600 - 89912.000 VND
900 - 119911.200 VND
1200 - 239910.500 VND
2400 - 35999.800 VND
3600 - 47999.100 VND
5000 - 99998.400 VND
10000 +7.700 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11912.000 VND
120 - 35911.400 VND
360 - 59910.800 VND
600 - 89910.000 VND
900 - 11999.600 VND
1200 - 23999.000 VND
2400 - 35998.400 VND
3600 - 47997.800 VND
5000 - 99997.200 VND
10000 +6.600 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11910.000 VND
120 - 3599.500 VND
360 - 5999.000 VND
600 - 8998.000 VND
900 - 11998.000 VND
1200 - 23997.500 VND
2400 - 35997.000 VND
3600 - 47996.500 VND
5000 - 99996.000 VND
10000 +5.500 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 1199.000 VND
120 - 3598.550 VND
360 - 5998.100 VND
600 - 8997.000 VND
900 - 11997.200 VND
1200 - 23996.750 VND
2400 - 35996.300 VND
3600 - 47995.850 VND
5000 - 99995.400 VND
10000 +4.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 1199.000 VND
120 - 3598.550 VND
360 - 5998.100 VND
600 - 8997.000 VND
900 - 11997.200 VND
1200 - 23996.750 VND
2400 - 35996.300 VND
3600 - 47995.850 VND
5000 - 99995.400 VND
10000 +4.950 VND
0
Call Now Button