KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ CHIẾT LÁ

127.050 VND231.000 VND
Giá đã báo gồm in, đơn hàng tối thiểu từ 20 cái

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
20 - 29219.450 VND
30 - 39207.900 VND
40 - 49196.350 VND
50 - 74184.800 VND
75 - 99173.250 VND
100 - 149161.700 VND
200 - 499150.150 VND
500 - 999138.600 VND
1000 +127.050 VND
0
Call Now Button