LY BIẾN HÌNH IN SẴN THÔNG ĐIỆP

37.950 VND79.000 VND
Giá theo số lượng

Xóa
D.VỤ IN
NẮP/MUỖNG

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

NẮP/MUỖNG

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9975.050 VND
100 - 19971.100 VND
200 - 29967.150 VND
300 - 39963.200 VND
400 - 49959.250 VND
500 - 74555.300 VND
750 - 99951.350 VND
1000 - 199947.400 VND
2000 - 499945.820 VND
5000 +43.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 9965.550 VND
100 - 19962.100 VND
200 - 29958.650 VND
300 - 39955.200 VND
400 - 49951.750 VND
500 - 74548.300 VND
750 - 99944.850 VND
1000 - 199941.400 VND
2000 - 499940.020 VND
5000 +37.950 VND

MỘT SỐ VIDEO VỀ LY SỨ BIẾN HÌNH

0