LY SỨ CAFE PHA MÁY | LY CAPPUCCINO TRẮNG 220ML

43.990 VND83.000 VND
Giá theo số lượng

D.VỤ IN
NẮP/MUỖNG
TÚI

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

NẮP/MUỖNG

TÚI

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
1 - 983.000 VND
10 - 1978.850 VND
20 - 2974.700 VND
30 - 3970.550 VND
40 - 4966.400 VND
50 - 5962.250 VND
60 - 6960.590 VND
70 - 7958.930 VND
80 - 8957.270 VND
90 - 9955.610 VND
100 - 14953.950 VND
150 - 19952.290 VND
200 - 29950.630 VND
300 - 39948.970 VND
400 - 49947.310 VND
500 - 99945.650 VND
1000 +43.990 VND

VIDEO LY SỨ QUÁN CAFE PHA MÁY

0