BÌNH GIỮ NHIỆT CAO CẤP – BÌNH GẤU GIỮ NHIỆT HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ 500ML

85.800 VND156.000 VND
Giá theo số lượng

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
10 - 19148.200 VND
20 - 49140.400 VND
50 - 98132.600 VND
100 - 199124.800 VND
200 - 299121.680 VND
300 - 499117.000 VND
500 - 799113.880 VND
800 - 999109.200 VND
1000 - 1999106.080 VND
2000 - 2999101.400 VND
3000 - 499998.280 VND
5000 - 699995.160 VND
7000 - 899992.040 VND
9000 - 999988.920 VND
10000 +85.800 VND
0
Call Now Button