BÌNH GIỮ NHIỆT INOX SUS DÁNG THỂ THAO

95.150 VND215.000 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 50 cái

Xóa
D.VỤ IN/KHẮC

D.VỤ IN/KHẮC

 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99164.350 VND
100 - 199155.700 VND
200 - 299147.050 VND
300 - 399138.400 VND
400 - 499129.750 VND
500 - 745121.100 VND
750 - 999112.450 VND
1000 - 1999103.800 VND
2000 - 4999100.340 VND
5000 +95.150 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99164.350 VND
100 - 199155.700 VND
200 - 299147.050 VND
300 - 399138.400 VND
400 - 499129.750 VND
500 - 745121.100 VND
750 - 999112.450 VND
1000 - 1999103.800 VND
2000 - 4999100.340 VND
5000 +95.150 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99164.350 VND
100 - 199155.700 VND
200 - 299147.050 VND
300 - 399138.400 VND
400 - 499129.750 VND
500 - 745121.100 VND
750 - 999112.450 VND
1000 - 1999103.800 VND
2000 - 4999100.340 VND
5000 +95.150 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99184.300 VND
100 - 199174.600 VND
200 - 299164.900 VND
300 - 399155.200 VND
400 - 499145.500 VND
500 - 745135.800 VND
750 - 999126.100 VND
1000 - 1999116.400 VND
2000 - 4999112.520 VND
5000 +106.700 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99184.300 VND
100 - 199174.600 VND
200 - 299164.900 VND
300 - 399155.200 VND
400 - 499145.500 VND
500 - 745135.800 VND
750 - 999126.100 VND
1000 - 1999116.400 VND
2000 - 4999112.520 VND
5000 +106.700 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99184.300 VND
100 - 199174.600 VND
200 - 299164.900 VND
300 - 399155.200 VND
400 - 499145.500 VND
500 - 745135.800 VND
750 - 999126.100 VND
1000 - 1999116.400 VND
2000 - 4999112.520 VND
5000 +106.700 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99204.250 VND
100 - 199193.500 VND
200 - 299182.750 VND
300 - 399172.000 VND
400 - 499161.250 VND
500 - 745150.500 VND
750 - 999139.750 VND
1000 - 1999129.000 VND
2000 - 4999124.700 VND
5000 +118.250 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99204.250 VND
100 - 199193.500 VND
200 - 299182.750 VND
300 - 399172.000 VND
400 - 499161.250 VND
500 - 745150.500 VND
750 - 999139.750 VND
1000 - 1999129.000 VND
2000 - 4999124.700 VND
5000 +118.250 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99204.250 VND
100 - 199193.500 VND
200 - 299182.750 VND
300 - 399172.000 VND
400 - 499161.250 VND
500 - 745150.500 VND
750 - 999139.750 VND
1000 - 1999129.000 VND
2000 - 4999124.700 VND
5000 +118.250 VND
0
Call Now Button