LY SỨ CUNG HOÀNG ĐẠO

110.000 VND200.000 VND
Giá theo số lượng

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99190.000 VND
100 - 199180.000 VND
200 - 299170.000 VND
300 - 399160.000 VND
400 - 499150.000 VND
500 - 745140.000 VND
750 - 999130.000 VND
1000 - 1999120.000 VND
2000 - 4999116.000 VND
5000 +110.000 VND
0