BÌNH GIỮ NHIỆT COFFEE BẦU

86.900 VND168.000 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 50 cái

Xóa
D.VỤ IN/KHẮC

D.VỤ IN/KHẮC

 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99150.100 VND
100 - 199142.200 VND
200 - 299134.300 VND
300 - 399126.400 VND
400 - 499118.500 VND
500 - 745110.600 VND
750 - 999102.700 VND
1000 - 199994.800 VND
2000 - 499991.640 VND
5000 +86.900 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99150.100 VND
100 - 199142.200 VND
200 - 299134.300 VND
300 - 399126.400 VND
400 - 499118.500 VND
500 - 745110.600 VND
750 - 999102.700 VND
1000 - 199994.800 VND
2000 - 499991.640 VND
5000 +86.900 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99150.100 VND
100 - 199142.200 VND
200 - 299134.300 VND
300 - 399126.400 VND
400 - 499118.500 VND
500 - 745110.600 VND
750 - 999102.700 VND
1000 - 199994.800 VND
2000 - 499991.640 VND
5000 +86.900 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99150.100 VND
100 - 199142.200 VND
200 - 299134.300 VND
300 - 399126.400 VND
400 - 499118.500 VND
500 - 745110.600 VND
750 - 999102.700 VND
1000 - 199994.800 VND
2000 - 499991.640 VND
5000 +86.900 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99159.600 VND
100 - 199151.200 VND
200 - 299142.800 VND
300 - 399134.400 VND
400 - 499126.000 VND
500 - 745117.600 VND
750 - 999109.200 VND
1000 - 1999100.800 VND
2000 - 499997.440 VND
5000 +92.400 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99159.600 VND
100 - 199151.200 VND
200 - 299142.800 VND
300 - 399134.400 VND
400 - 499126.000 VND
500 - 745117.600 VND
750 - 999109.200 VND
1000 - 1999100.800 VND
2000 - 499997.440 VND
5000 +92.400 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99159.600 VND
100 - 199151.200 VND
200 - 299142.800 VND
300 - 399134.400 VND
400 - 499126.000 VND
500 - 745117.600 VND
750 - 999109.200 VND
1000 - 1999100.800 VND
2000 - 499997.440 VND
5000 +92.400 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99159.600 VND
100 - 199151.200 VND
200 - 299142.800 VND
300 - 399134.400 VND
400 - 499126.000 VND
500 - 745117.600 VND
750 - 999109.200 VND
1000 - 1999100.800 VND
2000 - 499997.440 VND
5000 +92.400 VND
0
Call Now Button