BÌNH GIỮ NHIỆT INOX CON CHÓ 300ML

86.625 VND157.500 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 50 cái

Xóa
D.VỤ IN/KHẮC

D.VỤ IN/KHẮC

 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99149.625 VND
100 - 199141.750 VND
200 - 299133.875 VND
300 - 399126.000 VND
400 - 499118.125 VND
500 - 745110.250 VND
750 - 999102.375 VND
1000 - 199994.500 VND
2000 - 499991.350 VND
5000 +86.625 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99149.625 VND
100 - 199141.750 VND
200 - 299133.875 VND
300 - 399126.000 VND
400 - 499118.125 VND
500 - 745110.250 VND
750 - 999102.375 VND
1000 - 199994.500 VND
2000 - 499991.350 VND
5000 +86.625 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99149.625 VND
100 - 199141.750 VND
200 - 299133.875 VND
300 - 399126.000 VND
400 - 499118.125 VND
500 - 745110.250 VND
750 - 999102.375 VND
1000 - 199994.500 VND
2000 - 499991.350 VND
5000 +86.625 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99149.625 VND
100 - 199141.750 VND
200 - 299133.875 VND
300 - 399126.000 VND
400 - 499118.125 VND
500 - 745110.250 VND
750 - 999102.375 VND
1000 - 199994.500 VND
2000 - 499991.350 VND
5000 +86.625 VND
0
Call Now Button