LY SỨ MOMO UỐNG BIA, NƯỚC, CAFE MÀU ĐEN TUYỀN ĐẸP (HÀNG SX HỢP ĐỒNG DƯ)

13.750 VND25.000 VND
Giá theo số lượng

D.VỤ IN

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
10 - 1923.750 VND
20 - 4922.500 VND
50 - 9821.250 VND
100 - 19920.000 VND
200 - 29919.500 VND
300 - 49918.750 VND
500 - 79918.250 VND
800 - 99917.500 VND
1000 - 199917.000 VND
2000 - 299916.250 VND
3000 - 499915.750 VND
5000 - 699915.250 VND
7000 - 899914.750 VND
9000 - 999914.250 VND
10000 +13.750 VND
0
Call Now Button