Ly quai bia kiểu nhật MUG BEER

15.593 VND28.350 VND
Giá theo số lượng

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11928.350 VND
120 - 35926.933 VND
360 - 59925.515 VND
600 - 89924.098 VND
900 - 119922.680 VND
1200 - 239921.263 VND
2400 - 359919.845 VND
3600 - 479918.428 VND
5000 - 999917.010 VND
10000 +15.593 VND
0