Ly Eo Trơn – ly thủy tinh giá rẻ

8.800 VND22.000 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 100 cái

Xóa
D.VỤ IN

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11916.000 VND
120 - 35915.200 VND
360 - 59914.400 VND
600 - 89914.000 VND
900 - 119912.800 VND
1200 - 239912.000 VND
2400 - 359911.200 VND
3600 - 479910.400 VND
5000 - 99999.600 VND
10000 +8.800 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11917.000 VND
120 - 35916.150 VND
360 - 59915.300 VND
600 - 89915.000 VND
900 - 119913.600 VND
1200 - 239912.750 VND
2400 - 359911.900 VND
3600 - 479911.050 VND
5000 - 999910.200 VND
10000 +9.350 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11919.000 VND
120 - 35918.050 VND
360 - 59917.100 VND
600 - 89917.000 VND
900 - 119915.200 VND
1200 - 239914.250 VND
2400 - 359913.300 VND
3600 - 479912.350 VND
5000 - 999911.400 VND
10000 +10.450 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
60 - 11922.000 VND
120 - 35920.900 VND
360 - 59919.800 VND
600 - 89920.000 VND
900 - 119917.600 VND
1200 - 239916.500 VND
2400 - 359915.400 VND
3600 - 479914.300 VND
5000 - 999913.200 VND
10000 +12.100 VND
0
Call Now Button