BÌNH GIỮ NHIỆT NẮP INOX

71.500 VND130.000 VND
Giá theo sl chưa bao gồm in, nhận in logo từ 50 cái

Xóa
D.VỤ IN/KHẮC

D.VỤ IN/KHẮC

 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
 • Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
  Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
  Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
  Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

Giá Sản Phẩm:

In Logo (chưa giảm theo sl):

Tổng Đơn:

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99123.500 VND
100 - 199117.000 VND
200 - 299110.500 VND
300 - 399104.000 VND
400 - 49997.500 VND
500 - 74591.000 VND
750 - 99984.500 VND
1000 - 199978.000 VND
2000 - 499975.400 VND
5000 +71.500 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99123.500 VND
100 - 199117.000 VND
200 - 299110.500 VND
300 - 399104.000 VND
400 - 49997.500 VND
500 - 74591.000 VND
750 - 99984.500 VND
1000 - 199978.000 VND
2000 - 499975.400 VND
5000 +71.500 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99123.500 VND
100 - 199117.000 VND
200 - 299110.500 VND
300 - 399104.000 VND
400 - 49997.500 VND
500 - 74591.000 VND
750 - 99984.500 VND
1000 - 199978.000 VND
2000 - 499975.400 VND
5000 +71.500 VND
BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
50 - 99123.500 VND
100 - 199117.000 VND
200 - 299110.500 VND
300 - 399104.000 VND
400 - 49997.500 VND
500 - 74591.000 VND
750 - 99984.500 VND
1000 - 199978.000 VND
2000 - 499975.400 VND
5000 +71.500 VND
0
Call Now Button