LY SỨ CAFE PHA MÁY | LY SỨ CAFE ESPRESSO TRẮNG

26.500 VND50.000 VND
Giá theo số lượng

D.VỤ IN
NẮP/MUỖNG
TÚI

D.VỤ IN

Thời gian sản xuất mặc định là từ 12-17 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.
Thời gian sản xuất mặc định là từ 15-25 ngày kể từ ngày đặt cọc.
Thời gian sản xuất CHƯA BAO GỒM THỜI GIAN GIAO HÀNG.
Nếu quý KH muốn nhanh hơn, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ thu làm nhanh khi ưu tiên sản xuất.
Khoản phụ phí cộng thêm theo sản phẩm, và phụ thuộc vào ưu tiên về thời gian của quý khách hàng.

NẮP/MUỖNG

TÚI

BẢNG GIÁ THEO SỐ LƯỢNG
Số lượngGiá Chiết Khấu
1 - 950.000 VND
10 - 1947.500 VND
20 - 2945.000 VND
30 - 3942.500 VND
40 - 4940.000 VND
50 - 5937.500 VND
60 - 6936.500 VND
70 - 7935.500 VND
80 - 8934.500 VND
90 - 9933.500 VND
100 - 14932.500 VND
150 - 19931.500 VND
200 - 29930.500 VND
300 - 39929.500 VND
400 - 49928.500 VND
500 - 99927.500 VND
1000 +26.500 VND

VIDEO LY SỨ QUÁN CAFE PHA MÁY

0